Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

*- ผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง -*


 

 
*1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง